Món quà khó chịu đầu năm mới mà Mỹ-Trung dành “tặng nhau”

Sau khi Mỹ điều hai nhóm tác chiến tàu sân bay tiến vào biển Đông thì phía Trung Quốc cũng đáp trả bằng cuộc xuất kích của 39 chiến đấu cơ.

 • Mon qua kho chiu dau nam moi ma My-Trung danh “tang nhau”
 • Mon qua kho chiu dau nam moi ma My-Trung danh “tang nhau”-Hinh-2
 • Mon qua kho chiu dau nam moi ma My-Trung danh “tang nhau”-Hinh-3
 • Mon qua kho chiu dau nam moi ma My-Trung danh “tang nhau”-Hinh-4
 • Mon qua kho chiu dau nam moi ma My-Trung danh “tang nhau”-Hinh-5
 • Mon qua kho chiu dau nam moi ma My-Trung danh “tang nhau”-Hinh-6
 • Mon qua kho chiu dau nam moi ma My-Trung danh “tang nhau”-Hinh-7
 • Mon qua kho chiu dau nam moi ma My-Trung danh “tang nhau”-Hinh-8
 • Mon qua kho chiu dau nam moi ma My-Trung danh “tang nhau”-Hinh-9
 • Mon qua kho chiu dau nam moi ma My-Trung danh “tang nhau”-Hinh-10
 • Mon qua kho chiu dau nam moi ma My-Trung danh “tang nhau”-Hinh-11
 • Mon qua kho chiu dau nam moi ma My-Trung danh “tang nhau”-Hinh-12
 • Mon qua kho chiu dau nam moi ma My-Trung danh “tang nhau”-Hinh-13
 • Mon qua kho chiu dau nam moi ma My-Trung danh “tang nhau”-Hinh-14
 • Mon qua kho chiu dau nam moi ma My-Trung danh “tang nhau”-Hinh-15
Thái Hòa