Mục kích chiến sĩ Trung đoàn 429 dùng DKZ tập bắn đạn thật

Theo Tuấn Anh/Báo Quân khu 7 -

Sư đoàn 302 vừa tổ chức diễn tập bắn đạn thật cho lực lượng dự bị động viên của Trung đoàn 429. Các chiến sĩ diễn tập cùng với nhiều vũ khí như DKZ, mìn DH... 

  • Muc kich chien si Trung doan 429 dung DKZ tap ban dan that
  • Muc kich chien si Trung doan 429 dung DKZ tap ban dan that-Hinh-2
  • Muc kich chien si Trung doan 429 dung DKZ tap ban dan that-Hinh-3
  • Muc kich chien si Trung doan 429 dung DKZ tap ban dan that-Hinh-4
  • Muc kich chien si Trung doan 429 dung DKZ tap ban dan that-Hinh-5
  • Muc kich chien si Trung doan 429 dung DKZ tap ban dan that-Hinh-6
  • Muc kich chien si Trung doan 429 dung DKZ tap ban dan that-Hinh-7
  • Muc kich chien si Trung doan 429 dung DKZ tap ban dan that-Hinh-8
  • Muc kich chien si Trung doan 429 dung DKZ tap ban dan that-Hinh-9
  • Muc kich chien si Trung doan 429 dung DKZ tap ban dan that-Hinh-10