Mục kích Đặc công Tây Nguyên rèn luyện bản lĩnh

Theo Tiến Đạt - Bình Định/QĐND -

Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công) luôn tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng củng cố nâng cao sức mạnh chiến đấu.

  • Muc kich Dac cong Tay Nguyen ren luyen ban linh
  • Muc kich Dac cong Tay Nguyen ren luyen ban linh-Hinh-2
  • Muc kich Dac cong Tay Nguyen ren luyen ban linh-Hinh-3
  • Muc kich Dac cong Tay Nguyen ren luyen ban linh-Hinh-4
  • Muc kich Dac cong Tay Nguyen ren luyen ban linh-Hinh-5
  • Muc kich Dac cong Tay Nguyen ren luyen ban linh-Hinh-6
  • Muc kich Dac cong Tay Nguyen ren luyen ban linh-Hinh-7
  • Muc kich Dac cong Tay Nguyen ren luyen ban linh-Hinh-8
  • Muc kich Dac cong Tay Nguyen ren luyen ban linh-Hinh-9
  • Muc kich Dac cong Tay Nguyen ren luyen ban linh-Hinh-10