Mỹ gấp rút tích hợp bom xuyên GBU-72/B cho oanh tạc cơ B-1B Lancer

Google News

Trang bị bom xuyên GBU-72/B cho oanh tạc cơ B-1B Lancer được nhận xét là thông điệp cứng rắn Mỹ muốn gửi tới Iran.

 • My gap rut tich hop bom xuyen GBU-72/B cho oanh tac co B-1B Lancer
 • My gap rut tich hop bom xuyen GBU-72/B cho oanh tac co B-1B Lancer-Hinh-2
 • My gap rut tich hop bom xuyen GBU-72/B cho oanh tac co B-1B Lancer-Hinh-3
 • My gap rut tich hop bom xuyen GBU-72/B cho oanh tac co B-1B Lancer-Hinh-4
 • My gap rut tich hop bom xuyen GBU-72/B cho oanh tac co B-1B Lancer-Hinh-5
 • My gap rut tich hop bom xuyen GBU-72/B cho oanh tac co B-1B Lancer-Hinh-6
 • My gap rut tich hop bom xuyen GBU-72/B cho oanh tac co B-1B Lancer-Hinh-7
 • My gap rut tich hop bom xuyen GBU-72/B cho oanh tac co B-1B Lancer-Hinh-8
 • My gap rut tich hop bom xuyen GBU-72/B cho oanh tac co B-1B Lancer-Hinh-9
 • My gap rut tich hop bom xuyen GBU-72/B cho oanh tac co B-1B Lancer-Hinh-10
 • My gap rut tich hop bom xuyen GBU-72/B cho oanh tac co B-1B Lancer-Hinh-11
 • My gap rut tich hop bom xuyen GBU-72/B cho oanh tac co B-1B Lancer-Hinh-12
 • My gap rut tich hop bom xuyen GBU-72/B cho oanh tac co B-1B Lancer-Hinh-13
 • My gap rut tich hop bom xuyen GBU-72/B cho oanh tac co B-1B Lancer-Hinh-14
 • My gap rut tich hop bom xuyen GBU-72/B cho oanh tac co B-1B Lancer-Hinh-15
Theo Việt Dũng/ANTĐ