Mỹ là "ông tổ" của máy bay ném bom Nga và Trung Quốc

Ít ai dám tưởng tượng rằng, những chiếc máy bay ném bom chiến lược của Nga và Trung Quốc ngày nay, lại có "ông tổ" là máy bay Mỹ.

 • My la
 • My la
 • My la
 • My la
 • My la
 • My la
 • My la
 • My la
 • My la
 • My la
 • My la
 • My la
 • My la
 • My la
 • My la
 • My la
 • My la
 • My la
 • My la
 • My la
Thái Hòa