Mỹ: Liên minh với Nhật Bản chưa bao giờ quan trọng hơn lúc này

Môi trường an ninh ở Tây Thái Bình Dương đang trở nên thách thức hơn đối với Mỹ. Do vậy Liên minh Mỹ-Nhật chưa bao giờ quan trọng hơn lúc này.

 • My: Lien minh voi Nhat Ban chua bao gio quan trong hon luc nay
 • My: Lien minh voi Nhat Ban chua bao gio quan trong hon luc nay-Hinh-2
 • My: Lien minh voi Nhat Ban chua bao gio quan trong hon luc nay-Hinh-3
 • My: Lien minh voi Nhat Ban chua bao gio quan trong hon luc nay-Hinh-4
 • My: Lien minh voi Nhat Ban chua bao gio quan trong hon luc nay-Hinh-5
 • My: Lien minh voi Nhat Ban chua bao gio quan trong hon luc nay-Hinh-6
 • My: Lien minh voi Nhat Ban chua bao gio quan trong hon luc nay-Hinh-7
 • My: Lien minh voi Nhat Ban chua bao gio quan trong hon luc nay-Hinh-8
 • My: Lien minh voi Nhat Ban chua bao gio quan trong hon luc nay-Hinh-9
 • My: Lien minh voi Nhat Ban chua bao gio quan trong hon luc nay-Hinh-10
 • My: Lien minh voi Nhat Ban chua bao gio quan trong hon luc nay-Hinh-11
 • My: Lien minh voi Nhat Ban chua bao gio quan trong hon luc nay-Hinh-12
 • My: Lien minh voi Nhat Ban chua bao gio quan trong hon luc nay-Hinh-13
 • My: Lien minh voi Nhat Ban chua bao gio quan trong hon luc nay-Hinh-14
 • My: Lien minh voi Nhat Ban chua bao gio quan trong hon luc nay-Hinh-15
 • My: Lien minh voi Nhat Ban chua bao gio quan trong hon luc nay-Hinh-16
 • My: Lien minh voi Nhat Ban chua bao gio quan trong hon luc nay-Hinh-17
 • My: Lien minh voi Nhat Ban chua bao gio quan trong hon luc nay-Hinh-18
 • My: Lien minh voi Nhat Ban chua bao gio quan trong hon luc nay-Hinh-19
 • My: Lien minh voi Nhat Ban chua bao gio quan trong hon luc nay-Hinh-20
 • My: Lien minh voi Nhat Ban chua bao gio quan trong hon luc nay-Hinh-21
 • My: Lien minh voi Nhat Ban chua bao gio quan trong hon luc nay-Hinh-22
Tiến Minh