Mỹ ôm hận khi Nga vượt mặt công nghệ tên lửa không đối không

Từng bị tụt hậu so với Mỹ và NATO về công nghệ tên lửa, nhưng Liên Xô/Nga đã biết cách khiến kẻ thù phải hối hận vì bị bỏ lại phía sau.

 • My om han khi Nga vuot mat cong nghe ten lua khong doi khong
 • My om han khi Nga vuot mat cong nghe ten lua khong doi khong-Hinh-2
 • My om han khi Nga vuot mat cong nghe ten lua khong doi khong-Hinh-3
 • My om han khi Nga vuot mat cong nghe ten lua khong doi khong-Hinh-4
 • My om han khi Nga vuot mat cong nghe ten lua khong doi khong-Hinh-5
 • My om han khi Nga vuot mat cong nghe ten lua khong doi khong-Hinh-6
 • My om han khi Nga vuot mat cong nghe ten lua khong doi khong-Hinh-7
 • My om han khi Nga vuot mat cong nghe ten lua khong doi khong-Hinh-8
 • My om han khi Nga vuot mat cong nghe ten lua khong doi khong-Hinh-9
 • My om han khi Nga vuot mat cong nghe ten lua khong doi khong-Hinh-10
 • My om han khi Nga vuot mat cong nghe ten lua khong doi khong-Hinh-11
 • My om han khi Nga vuot mat cong nghe ten lua khong doi khong-Hinh-12
 • My om han khi Nga vuot mat cong nghe ten lua khong doi khong-Hinh-13
 • My om han khi Nga vuot mat cong nghe ten lua khong doi khong-Hinh-14
 • My om han khi Nga vuot mat cong nghe ten lua khong doi khong-Hinh-15
 • My om han khi Nga vuot mat cong nghe ten lua khong doi khong-Hinh-16
 • My om han khi Nga vuot mat cong nghe ten lua khong doi khong-Hinh-17
 • My om han khi Nga vuot mat cong nghe ten lua khong doi khong-Hinh-18
Thái Hòa