Mỹ viện trợ pháo M777A2 cho Ukraine có thay đổi thế cục?

Hai thiết bị quan trọng nhất của pháo M777, mà Mỹ viện trợ cho Ukraine đã bị tháo dỡ và biến khẩu pháo này, thành một khẩu pháo thường không hơn, không kém.

 • My vien tro phao M777A2 cho Ukraine co thay doi the cuc?
 • My vien tro phao M777A2 cho Ukraine co thay doi the cuc?-Hinh-2
 • My vien tro phao M777A2 cho Ukraine co thay doi the cuc?-Hinh-3
 • My vien tro phao M777A2 cho Ukraine co thay doi the cuc?-Hinh-4
 • My vien tro phao M777A2 cho Ukraine co thay doi the cuc?-Hinh-5
 • My vien tro phao M777A2 cho Ukraine co thay doi the cuc?-Hinh-6
 • My vien tro phao M777A2 cho Ukraine co thay doi the cuc?-Hinh-7
 • My vien tro phao M777A2 cho Ukraine co thay doi the cuc?-Hinh-8
 • My vien tro phao M777A2 cho Ukraine co thay doi the cuc?-Hinh-9
 • My vien tro phao M777A2 cho Ukraine co thay doi the cuc?-Hinh-10
 • My vien tro phao M777A2 cho Ukraine co thay doi the cuc?-Hinh-11
 • My vien tro phao M777A2 cho Ukraine co thay doi the cuc?-Hinh-12
 • My vien tro phao M777A2 cho Ukraine co thay doi the cuc?-Hinh-13
 • My vien tro phao M777A2 cho Ukraine co thay doi the cuc?-Hinh-14
 • My vien tro phao M777A2 cho Ukraine co thay doi the cuc?-Hinh-15
 • My vien tro phao M777A2 cho Ukraine co thay doi the cuc?-Hinh-16
 • My vien tro phao M777A2 cho Ukraine co thay doi the cuc?-Hinh-17
Tiến Minh (theo Sina)