Nếu bị dồn ép, Nhật Bản có thể chế tạo vũ khí hạt nhân

Hoàn toàn rõ ràng trong hoàn cảnh hiện tại, Nhật Bản không có ý định chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên nếu tình huống bắt buộc, nước này có thể nhanh chóng chế tạo vũ khí hạt nhân, và quốc gia lo lắng nhất là Trung Quốc.

 • Neu bi don ep, Nhat Ban co the che tao vu khi hat nhan
 • Neu bi don ep, Nhat Ban co the che tao vu khi hat nhan-Hinh-2
 • Neu bi don ep, Nhat Ban co the che tao vu khi hat nhan-Hinh-3
 • Neu bi don ep, Nhat Ban co the che tao vu khi hat nhan-Hinh-4
 • Neu bi don ep, Nhat Ban co the che tao vu khi hat nhan-Hinh-5
 • Neu bi don ep, Nhat Ban co the che tao vu khi hat nhan-Hinh-6
 • Neu bi don ep, Nhat Ban co the che tao vu khi hat nhan-Hinh-7
 • Neu bi don ep, Nhat Ban co the che tao vu khi hat nhan-Hinh-8
 • Neu bi don ep, Nhat Ban co the che tao vu khi hat nhan-Hinh-9
 • Neu bi don ep, Nhat Ban co the che tao vu khi hat nhan-Hinh-10
 • Neu bi don ep, Nhat Ban co the che tao vu khi hat nhan-Hinh-11
 • Neu bi don ep, Nhat Ban co the che tao vu khi hat nhan-Hinh-12
 • Neu bi don ep, Nhat Ban co the che tao vu khi hat nhan-Hinh-13
 • Neu bi don ep, Nhat Ban co the che tao vu khi hat nhan-Hinh-14
 • Neu bi don ep, Nhat Ban co the che tao vu khi hat nhan-Hinh-15
 • Neu bi don ep, Nhat Ban co the che tao vu khi hat nhan-Hinh-16
 • Neu bi don ep, Nhat Ban co the che tao vu khi hat nhan-Hinh-17
 • Neu bi don ep, Nhat Ban co the che tao vu khi hat nhan-Hinh-18
 • Neu bi don ep, Nhat Ban co the che tao vu khi hat nhan-Hinh-19
 • Neu bi don ep, Nhat Ban co the che tao vu khi hat nhan-Hinh-20
 • Neu bi don ep, Nhat Ban co the che tao vu khi hat nhan-Hinh-21
Tiến Minh