Nếu Quân đội Liên Xô trang bị tiểu liên AK-47 trong thế chiến hai?

Cục diện cuộc chiến lớn nhất lịch sử nhân loại sẽ ra sao, nếu quân đội Liên Xô hoàn thiện Ak-47 sớm hơn và đưa vào trang bị của Hồng quân.

 • Neu Quan doi Lien Xo trang bi tieu lien AK-47 trong the chien hai?
 • Neu Quan doi Lien Xo trang bi tieu lien AK-47 trong the chien hai?-Hinh-2
 • Neu Quan doi Lien Xo trang bi tieu lien AK-47 trong the chien hai?-Hinh-3
 • Neu Quan doi Lien Xo trang bi tieu lien AK-47 trong the chien hai?-Hinh-4
 • Neu Quan doi Lien Xo trang bi tieu lien AK-47 trong the chien hai?-Hinh-5
 • Neu Quan doi Lien Xo trang bi tieu lien AK-47 trong the chien hai?-Hinh-6
 • Neu Quan doi Lien Xo trang bi tieu lien AK-47 trong the chien hai?-Hinh-7
 • Neu Quan doi Lien Xo trang bi tieu lien AK-47 trong the chien hai?-Hinh-8
 • Neu Quan doi Lien Xo trang bi tieu lien AK-47 trong the chien hai?-Hinh-9
 • Neu Quan doi Lien Xo trang bi tieu lien AK-47 trong the chien hai?-Hinh-10
 • Neu Quan doi Lien Xo trang bi tieu lien AK-47 trong the chien hai?-Hinh-11
 • Neu Quan doi Lien Xo trang bi tieu lien AK-47 trong the chien hai?-Hinh-12
 • Neu Quan doi Lien Xo trang bi tieu lien AK-47 trong the chien hai?-Hinh-13
 • Neu Quan doi Lien Xo trang bi tieu lien AK-47 trong the chien hai?-Hinh-14
Tiến Minh