Nga âm thầm cung cấp hỏa thần diệt tăng cho ly khai Ukraine

Những bằng chứng mới đây đã một lần nữa dấy lên nghi ngờ Nga đang hỗ trợ vũ khí cho ly khai Ukraine. Loại vũ khí tiếp tục được phát hiện chính là súng chống tăng RPG-27.

 • Nga am tham cung cap hoa than diet tang cho ly khai Ukraine
 • Nga am tham cung cap hoa than diet tang cho ly khai Ukraine-Hinh-2
 • Nga am tham cung cap hoa than diet tang cho ly khai Ukraine-Hinh-3
 • Nga am tham cung cap hoa than diet tang cho ly khai Ukraine-Hinh-4
 • Nga am tham cung cap hoa than diet tang cho ly khai Ukraine-Hinh-5
 • Nga am tham cung cap hoa than diet tang cho ly khai Ukraine-Hinh-6
 • Nga am tham cung cap hoa than diet tang cho ly khai Ukraine-Hinh-7
 • Nga am tham cung cap hoa than diet tang cho ly khai Ukraine-Hinh-8
 • Nga am tham cung cap hoa than diet tang cho ly khai Ukraine-Hinh-9
 • Nga am tham cung cap hoa than diet tang cho ly khai Ukraine-Hinh-10
 • Nga am tham cung cap hoa than diet tang cho ly khai Ukraine-Hinh-11
 • Nga am tham cung cap hoa than diet tang cho ly khai Ukraine-Hinh-12
 • Nga am tham cung cap hoa than diet tang cho ly khai Ukraine-Hinh-13
 • Nga am tham cung cap hoa than diet tang cho ly khai Ukraine-Hinh-14
 • Nga am tham cung cap hoa than diet tang cho ly khai Ukraine-Hinh-15
Theo Việt Hùng/ANTĐ