Nga cải tiến bom thường 1.500 kg thành bom lượn thông minh chính xác

Google News

Để tăng cường công phá các mục tiêu kiên cố tại chiến trường Ukraine, Nga đã cải tiến bom thường FAB-1500 M54 với trọng lượng 1.500 kg thành bom lượn có điều khiển chính xác, nhờ bộ điều chỉnh UMPC mới.

 • Nga cai tien bom thuong 1.500 kg thanh bom luon thong minh chinh xac
 • Nga cai tien bom thuong 1.500 kg thanh bom luon thong minh chinh xac-Hinh-2
 • Nga cai tien bom thuong 1.500 kg thanh bom luon thong minh chinh xac-Hinh-3
 • Nga cai tien bom thuong 1.500 kg thanh bom luon thong minh chinh xac-Hinh-4
 • Nga cai tien bom thuong 1.500 kg thanh bom luon thong minh chinh xac-Hinh-5
 • Nga cai tien bom thuong 1.500 kg thanh bom luon thong minh chinh xac-Hinh-6
 • Nga cai tien bom thuong 1.500 kg thanh bom luon thong minh chinh xac-Hinh-7
 • Nga cai tien bom thuong 1.500 kg thanh bom luon thong minh chinh xac-Hinh-8
 • Nga cai tien bom thuong 1.500 kg thanh bom luon thong minh chinh xac-Hinh-9
 • Nga cai tien bom thuong 1.500 kg thanh bom luon thong minh chinh xac-Hinh-10
 • Nga cai tien bom thuong 1.500 kg thanh bom luon thong minh chinh xac-Hinh-11
 • Nga cai tien bom thuong 1.500 kg thanh bom luon thong minh chinh xac-Hinh-12
 • Nga cai tien bom thuong 1.500 kg thanh bom luon thong minh chinh xac-Hinh-13
 • Nga cai tien bom thuong 1.500 kg thanh bom luon thong minh chinh xac-Hinh-14
 • Nga cai tien bom thuong 1.500 kg thanh bom luon thong minh chinh xac-Hinh-15
 • Nga cai tien bom thuong 1.500 kg thanh bom luon thong minh chinh xac-Hinh-16
 • Nga cai tien bom thuong 1.500 kg thanh bom luon thong minh chinh xac-Hinh-17
 • Nga cai tien bom thuong 1.500 kg thanh bom luon thong minh chinh xac-Hinh-18
Tiến Minh (theo Reporter)