Nga cảnh báo tái biên chế tên lửa xuyên lục địa RS-26 Rubezh

Google News

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-26 Rubezh có thể sẽ được Nga tái trang bị như câu trả lời xứng đáng trước động thái triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Mỹ.

 • Nga canh bao tai bien che ten lua xuyen luc dia RS-26 Rubezh
 • Nga canh bao tai bien che ten lua xuyen luc dia RS-26 Rubezh-Hinh-2
 • Nga canh bao tai bien che ten lua xuyen luc dia RS-26 Rubezh-Hinh-3
 • Nga canh bao tai bien che ten lua xuyen luc dia RS-26 Rubezh-Hinh-4
 • Nga canh bao tai bien che ten lua xuyen luc dia RS-26 Rubezh-Hinh-5
 • Nga canh bao tai bien che ten lua xuyen luc dia RS-26 Rubezh-Hinh-6
 • Nga canh bao tai bien che ten lua xuyen luc dia RS-26 Rubezh-Hinh-7
 • Nga canh bao tai bien che ten lua xuyen luc dia RS-26 Rubezh-Hinh-8
 • Nga canh bao tai bien che ten lua xuyen luc dia RS-26 Rubezh-Hinh-9
 • Nga canh bao tai bien che ten lua xuyen luc dia RS-26 Rubezh-Hinh-10
 • Nga canh bao tai bien che ten lua xuyen luc dia RS-26 Rubezh-Hinh-11
 • Nga canh bao tai bien che ten lua xuyen luc dia RS-26 Rubezh-Hinh-12
 • Nga canh bao tai bien che ten lua xuyen luc dia RS-26 Rubezh-Hinh-13
 • Nga canh bao tai bien che ten lua xuyen luc dia RS-26 Rubezh-Hinh-14
 • Nga canh bao tai bien che ten lua xuyen luc dia RS-26 Rubezh-Hinh-15
Theo Việt Dũng/An ninh Thủ đô