UAV trinh sát Nga tập kích, trận địa phòng không S-300 Ukraine nổ tung

Google News

UAV trinh sát Nga phát hiện trận địa phòng không S-300 của Ukraine gần thành phố Kharkov, ngay lập tức chỉ điểm cho tên lửa đạn đạo tập kích, khiến cả trận địa phát nổ và bốc cháy dữ dội.

 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-2
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-3
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-4
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-5
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-6
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-7
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-8
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-9
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-10
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-11
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-12
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-13
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-14
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-15
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-16
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-17
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-18
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-19
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-20
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-21
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-22
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-23
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-24
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-25
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-26
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-27
 • UAV trinh sat Nga tap kich, tran dia phong khong S-300 Ukraine no tung-Hinh-28
Theo Việt Hùng/An ninh Thủ đô