Nga chuyển thêm 20 chiến đấu cơ đến Syria, đề phòng tình huống xấu

Sau những lời đe dọa từ Thổ Nhĩ Kỳ, Nga đã triển khai thêm 20 chiến đấu cơ tới Syria; UAV của Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt nhiều chiến binh người Kurd.

 • Nga chuyen them 20 chien dau co den Syria, de phong tinh huong xau
 • Nga chuyen them 20 chien dau co den Syria, de phong tinh huong xau-Hinh-2
 • Nga chuyen them 20 chien dau co den Syria, de phong tinh huong xau-Hinh-3
 • Nga chuyen them 20 chien dau co den Syria, de phong tinh huong xau-Hinh-4
 • Nga chuyen them 20 chien dau co den Syria, de phong tinh huong xau-Hinh-5
 • Nga chuyen them 20 chien dau co den Syria, de phong tinh huong xau-Hinh-6
 • Nga chuyen them 20 chien dau co den Syria, de phong tinh huong xau-Hinh-7
 • Nga chuyen them 20 chien dau co den Syria, de phong tinh huong xau-Hinh-8
 • Nga chuyen them 20 chien dau co den Syria, de phong tinh huong xau-Hinh-9
 • Nga chuyen them 20 chien dau co den Syria, de phong tinh huong xau-Hinh-10
 • Nga chuyen them 20 chien dau co den Syria, de phong tinh huong xau-Hinh-11
 • Nga chuyen them 20 chien dau co den Syria, de phong tinh huong xau-Hinh-12
 • Nga chuyen them 20 chien dau co den Syria, de phong tinh huong xau-Hinh-13
 • Nga chuyen them 20 chien dau co den Syria, de phong tinh huong xau-Hinh-14
 • Nga chuyen them 20 chien dau co den Syria, de phong tinh huong xau-Hinh-15
 • Nga chuyen them 20 chien dau co den Syria, de phong tinh huong xau-Hinh-16
 • Nga chuyen them 20 chien dau co den Syria, de phong tinh huong xau-Hinh-17
 • Nga chuyen them 20 chien dau co den Syria, de phong tinh huong xau-Hinh-18
Tiến Minh