Nga diệt hàng trăm khủng bố để tưởng nhớ phi công anh hùng

Để tưởng nhớ anh hùng phi công Roman Filipov thiệt mạng hồi tháng 2/2018 ở Syria, không quân Nga đã tiến hành một loạt các cuộc oanh kích, tiêu diệt hàng trăm tay súng khủng bố.

 • Nga diet hang tram khung bo de tuong nho phi cong anh hung
 • Nga diet hang tram khung bo de tuong nho phi cong anh hung-Hinh-2
 • Nga diet hang tram khung bo de tuong nho phi cong anh hung-Hinh-3
 • Nga diet hang tram khung bo de tuong nho phi cong anh hung-Hinh-4
 • Nga diet hang tram khung bo de tuong nho phi cong anh hung-Hinh-5
 • Nga diet hang tram khung bo de tuong nho phi cong anh hung-Hinh-6
 • Nga diet hang tram khung bo de tuong nho phi cong anh hung-Hinh-7
 • Nga diet hang tram khung bo de tuong nho phi cong anh hung-Hinh-8
 • Nga diet hang tram khung bo de tuong nho phi cong anh hung-Hinh-9
 • Nga diet hang tram khung bo de tuong nho phi cong anh hung-Hinh-10
 • Nga diet hang tram khung bo de tuong nho phi cong anh hung-Hinh-11
 • Nga diet hang tram khung bo de tuong nho phi cong anh hung-Hinh-12
 • Nga diet hang tram khung bo de tuong nho phi cong anh hung-Hinh-13
 • Nga diet hang tram khung bo de tuong nho phi cong anh hung-Hinh-14
Theo Việt Dũng/ANTĐ