Nga đưa trạm gây nhiễu mới, chế áp tên lửa phòng không Ukraine

Để gây nhiễu những hệ thống tên lửa phòng không của Ukraine do Liên Xô sản xuất còn sót lại, Quân đội Nga đã đưa trực thăng tác chiến điện tử Mi-8MTPR-1 mới vào chiến trường Ukraine.

 • Nga dua tram gay nhieu moi, che ap ten lua phong khong Ukraine
 • Nga dua tram gay nhieu moi, che ap ten lua phong khong Ukraine-Hinh-2
 • Nga dua tram gay nhieu moi, che ap ten lua phong khong Ukraine-Hinh-3
 • Nga dua tram gay nhieu moi, che ap ten lua phong khong Ukraine-Hinh-4
 • Nga dua tram gay nhieu moi, che ap ten lua phong khong Ukraine-Hinh-5
 • Nga dua tram gay nhieu moi, che ap ten lua phong khong Ukraine-Hinh-6
 • Nga dua tram gay nhieu moi, che ap ten lua phong khong Ukraine-Hinh-7
 • Nga dua tram gay nhieu moi, che ap ten lua phong khong Ukraine-Hinh-8
 • Nga dua tram gay nhieu moi, che ap ten lua phong khong Ukraine-Hinh-9
 • Nga dua tram gay nhieu moi, che ap ten lua phong khong Ukraine-Hinh-10
 • Nga dua tram gay nhieu moi, che ap ten lua phong khong Ukraine-Hinh-11
 • Nga dua tram gay nhieu moi, che ap ten lua phong khong Ukraine-Hinh-12
 • Nga dua tram gay nhieu moi, che ap ten lua phong khong Ukraine-Hinh-13
 • Nga dua tram gay nhieu moi, che ap ten lua phong khong Ukraine-Hinh-14
 • Nga dua tram gay nhieu moi, che ap ten lua phong khong Ukraine-Hinh-15
 • Nga dua tram gay nhieu moi, che ap ten lua phong khong Ukraine-Hinh-16
Tiến Minh