Nga dùng chiến thuật phản công tích cực trên hướng Donbass

Google News

Trang “Bình luận quân sự” của Nga cho biết, ngày 25/9, quân đội Nga áp dụng chiến thuật phản công tích cực trên khắp chiến trường Donbass, nhằm thay đổi thế bị động.

 • Nga dung chien thuat phan cong tich cuc tren huong Donbass
 • Nga dung chien thuat phan cong tich cuc tren huong Donbass-Hinh-2
 • Nga dung chien thuat phan cong tich cuc tren huong Donbass-Hinh-3
 • Nga dung chien thuat phan cong tich cuc tren huong Donbass-Hinh-4
 • Nga dung chien thuat phan cong tich cuc tren huong Donbass-Hinh-5
 • Nga dung chien thuat phan cong tich cuc tren huong Donbass-Hinh-6
 • Nga dung chien thuat phan cong tich cuc tren huong Donbass-Hinh-7
 • Nga dung chien thuat phan cong tich cuc tren huong Donbass-Hinh-8
 • Nga dung chien thuat phan cong tich cuc tren huong Donbass-Hinh-9
 • Nga dung chien thuat phan cong tich cuc tren huong Donbass-Hinh-10
 • Nga dung chien thuat phan cong tich cuc tren huong Donbass-Hinh-11
 • Nga dung chien thuat phan cong tich cuc tren huong Donbass-Hinh-12
 • Nga dung chien thuat phan cong tich cuc tren huong Donbass-Hinh-13
 • Nga dung chien thuat phan cong tich cuc tren huong Donbass-Hinh-14
 • Nga dung chien thuat phan cong tich cuc tren huong Donbass-Hinh-15
 • Nga dung chien thuat phan cong tich cuc tren huong Donbass-Hinh-16
 • Nga dung chien thuat phan cong tich cuc tren huong Donbass-Hinh-17
Tiến Minh (theo CNN, TASS)