Nga gấp rút thành lập quân đoàn mới, Zaporozhye ngày càng ác liệt

Google News

Quân đội Nga gấp rút thành lập thêm quân đoàn mới, trong khi đó, Ukraine vẫn nỗ lực phản công tại Zaporozhye bất chấp thiệt hại.

 • Nga gap rut thanh lap quan doan moi, Zaporozhye ngay cang ac liet
 • Nga gap rut thanh lap quan doan moi, Zaporozhye ngay cang ac liet-Hinh-2
 • Nga gap rut thanh lap quan doan moi, Zaporozhye ngay cang ac liet-Hinh-3
 • Nga gap rut thanh lap quan doan moi, Zaporozhye ngay cang ac liet-Hinh-4
 • Nga gap rut thanh lap quan doan moi, Zaporozhye ngay cang ac liet-Hinh-5
 • Nga gap rut thanh lap quan doan moi, Zaporozhye ngay cang ac liet-Hinh-6
 • Nga gap rut thanh lap quan doan moi, Zaporozhye ngay cang ac liet-Hinh-7
 • Nga gap rut thanh lap quan doan moi, Zaporozhye ngay cang ac liet-Hinh-8
 • Nga gap rut thanh lap quan doan moi, Zaporozhye ngay cang ac liet-Hinh-9
 • Nga gap rut thanh lap quan doan moi, Zaporozhye ngay cang ac liet-Hinh-10
 • Nga gap rut thanh lap quan doan moi, Zaporozhye ngay cang ac liet-Hinh-11
 • Nga gap rut thanh lap quan doan moi, Zaporozhye ngay cang ac liet-Hinh-12
 • Nga gap rut thanh lap quan doan moi, Zaporozhye ngay cang ac liet-Hinh-13
 • Nga gap rut thanh lap quan doan moi, Zaporozhye ngay cang ac liet-Hinh-14
 • Nga gap rut thanh lap quan doan moi, Zaporozhye ngay cang ac liet-Hinh-15
 • Nga gap rut thanh lap quan doan moi, Zaporozhye ngay cang ac liet-Hinh-16
 • Nga gap rut thanh lap quan doan moi, Zaporozhye ngay cang ac liet-Hinh-17
 • Nga gap rut thanh lap quan doan moi, Zaporozhye ngay cang ac liet-Hinh-18
 • Nga gap rut thanh lap quan doan moi, Zaporozhye ngay cang ac liet-Hinh-19
 • Nga gap rut thanh lap quan doan moi, Zaporozhye ngay cang ac liet-Hinh-20
 • Nga gap rut thanh lap quan doan moi, Zaporozhye ngay cang ac liet-Hinh-21
 • Nga gap rut thanh lap quan doan moi, Zaporozhye ngay cang ac liet-Hinh-22
Tiến Minh (theo ISW)