Nga phóng tên lửa hành trình, Ukraine tung vũ khí đánh chặn vào trận

Google News

Trong những ngày qua, hàng trăm tên lửa hành trình và UAV tự sát của Nga tấn công trên toàn lãnh thổ Ukraine, Quân đội Ukraine phóng tên lửa mà các nước NATO viện trợ đánh chặn khẩn cấp.

 • Nga phong ten lua hanh trinh, Ukraine tung vu khi danh chan vao tran
 • Nga phong ten lua hanh trinh, Ukraine tung vu khi danh chan vao tran-Hinh-2
 • Nga phong ten lua hanh trinh, Ukraine tung vu khi danh chan vao tran-Hinh-3
 • Nga phong ten lua hanh trinh, Ukraine tung vu khi danh chan vao tran-Hinh-4
 • Nga phong ten lua hanh trinh, Ukraine tung vu khi danh chan vao tran-Hinh-5
 • Nga phong ten lua hanh trinh, Ukraine tung vu khi danh chan vao tran-Hinh-6
 • Nga phong ten lua hanh trinh, Ukraine tung vu khi danh chan vao tran-Hinh-7
 • Nga phong ten lua hanh trinh, Ukraine tung vu khi danh chan vao tran-Hinh-8
 • Nga phong ten lua hanh trinh, Ukraine tung vu khi danh chan vao tran-Hinh-9
 • Nga phong ten lua hanh trinh, Ukraine tung vu khi danh chan vao tran-Hinh-10
 • Nga phong ten lua hanh trinh, Ukraine tung vu khi danh chan vao tran-Hinh-11
 • Nga phong ten lua hanh trinh, Ukraine tung vu khi danh chan vao tran-Hinh-12
 • Nga phong ten lua hanh trinh, Ukraine tung vu khi danh chan vao tran-Hinh-13
 • Nga phong ten lua hanh trinh, Ukraine tung vu khi danh chan vao tran-Hinh-14
 • Nga phong ten lua hanh trinh, Ukraine tung vu khi danh chan vao tran-Hinh-15
 • Nga phong ten lua hanh trinh, Ukraine tung vu khi danh chan vao tran-Hinh-16
 • Nga phong ten lua hanh trinh, Ukraine tung vu khi danh chan vao tran-Hinh-17
Tiến Minh