Nga sẽ khai thác được công nghệ gì từ pháo Caesars của Pháp?

Pháo tự hành Caesar của Pháp viện trợ cho Quân đội Ukraine đã bị Quân đội Nga thu giữ ở chiến trường Donbass và đã được gửi đến công ty sản xuất vũ khí Uralvagonzavod của Nga để nghiên cứu.

 • Nga se khai thac duoc cong nghe gi tu phao Caesars cua Phap?
 • Nga se khai thac duoc cong nghe gi tu phao Caesars cua Phap?-Hinh-2
 • Nga se khai thac duoc cong nghe gi tu phao Caesars cua Phap?-Hinh-3
 • Nga se khai thac duoc cong nghe gi tu phao Caesars cua Phap?-Hinh-4
 • Nga se khai thac duoc cong nghe gi tu phao Caesars cua Phap?-Hinh-5
 • Nga se khai thac duoc cong nghe gi tu phao Caesars cua Phap?-Hinh-6
 • Nga se khai thac duoc cong nghe gi tu phao Caesars cua Phap?-Hinh-7
 • Nga se khai thac duoc cong nghe gi tu phao Caesars cua Phap?-Hinh-8
 • Nga se khai thac duoc cong nghe gi tu phao Caesars cua Phap?-Hinh-9
 • Nga se khai thac duoc cong nghe gi tu phao Caesars cua Phap?-Hinh-10
 • Nga se khai thac duoc cong nghe gi tu phao Caesars cua Phap?-Hinh-11
 • Nga se khai thac duoc cong nghe gi tu phao Caesars cua Phap?-Hinh-12
 • Nga se khai thac duoc cong nghe gi tu phao Caesars cua Phap?-Hinh-13
 • Nga se khai thac duoc cong nghe gi tu phao Caesars cua Phap?-Hinh-14
 • Nga se khai thac duoc cong nghe gi tu phao Caesars cua Phap?-Hinh-15
 • Nga se khai thac duoc cong nghe gi tu phao Caesars cua Phap?-Hinh-16
 • Nga se khai thac duoc cong nghe gi tu phao Caesars cua Phap?-Hinh-17
 • Nga se khai thac duoc cong nghe gi tu phao Caesars cua Phap?-Hinh-18
 • Nga se khai thac duoc cong nghe gi tu phao Caesars cua Phap?-Hinh-19
 • Nga se khai thac duoc cong nghe gi tu phao Caesars cua Phap?-Hinh-20
 • Nga se khai thac duoc cong nghe gi tu phao Caesars cua Phap?-Hinh-21
Tiến Minh