Nga tăng sản lượng đạn pháo dẫn đường Krasnopol lên gấp 20 lần

Google News

Nhằm đáp ứng yêu cầu của về đạn pháo chính xác ở chiến trường Ukraine, Nga đã tăng sản lượng đạn pháo có điều khiển 152 mm Krasnopol lên gấp 20 lần so với trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra.

 • Nga tang san luong dan phao dan duong Krasnopol len gap 20 lan
 • Nga tang san luong dan phao dan duong Krasnopol len gap 20 lan-Hinh-2
 • Nga tang san luong dan phao dan duong Krasnopol len gap 20 lan-Hinh-3
 • Nga tang san luong dan phao dan duong Krasnopol len gap 20 lan-Hinh-4
 • Nga tang san luong dan phao dan duong Krasnopol len gap 20 lan-Hinh-5
 • Nga tang san luong dan phao dan duong Krasnopol len gap 20 lan-Hinh-6
 • Nga tang san luong dan phao dan duong Krasnopol len gap 20 lan-Hinh-7
 • Nga tang san luong dan phao dan duong Krasnopol len gap 20 lan-Hinh-8
 • Nga tang san luong dan phao dan duong Krasnopol len gap 20 lan-Hinh-9
 • Nga tang san luong dan phao dan duong Krasnopol len gap 20 lan-Hinh-10
 • Nga tang san luong dan phao dan duong Krasnopol len gap 20 lan-Hinh-11
 • Nga tang san luong dan phao dan duong Krasnopol len gap 20 lan-Hinh-12
 • Nga tang san luong dan phao dan duong Krasnopol len gap 20 lan-Hinh-13
 • Nga tang san luong dan phao dan duong Krasnopol len gap 20 lan-Hinh-14
 • Nga tang san luong dan phao dan duong Krasnopol len gap 20 lan-Hinh-15
 • Nga tang san luong dan phao dan duong Krasnopol len gap 20 lan-Hinh-16
 • Nga tang san luong dan phao dan duong Krasnopol len gap 20 lan-Hinh-17
Tiến Minh (Theo Bulgarian Military, TASS)