Khí tài của Nga biến đạn “thông minh” của Mỹ thành đạn thường

Google News

Khí tài gây nhiễu điện tử EW Polye-21 của Nga, đã gây nhiễu thành công đạn pháo dẫn đường 155mm M982 Excalibur của Mỹ, biến loại đạn pháo “thông minh” này thành đạn thường.

 • Khi tai cua Nga bien dan “thong minh” cua My thanh dan thuong
 • Khi tai cua Nga bien dan “thong minh” cua My thanh dan thuong-Hinh-2
 • Khi tai cua Nga bien dan “thong minh” cua My thanh dan thuong-Hinh-3
 • Khi tai cua Nga bien dan “thong minh” cua My thanh dan thuong-Hinh-4
 • Khi tai cua Nga bien dan “thong minh” cua My thanh dan thuong-Hinh-5
 • Khi tai cua Nga bien dan “thong minh” cua My thanh dan thuong-Hinh-6
 • Khi tai cua Nga bien dan “thong minh” cua My thanh dan thuong-Hinh-7
 • Khi tai cua Nga bien dan “thong minh” cua My thanh dan thuong-Hinh-8
 • Khi tai cua Nga bien dan “thong minh” cua My thanh dan thuong-Hinh-9
 • Khi tai cua Nga bien dan “thong minh” cua My thanh dan thuong-Hinh-10
 • Khi tai cua Nga bien dan “thong minh” cua My thanh dan thuong-Hinh-11
 • Khi tai cua Nga bien dan “thong minh” cua My thanh dan thuong-Hinh-12
 • Khi tai cua Nga bien dan “thong minh” cua My thanh dan thuong-Hinh-13
 • Khi tai cua Nga bien dan “thong minh” cua My thanh dan thuong-Hinh-14
 • Khi tai cua Nga bien dan “thong minh” cua My thanh dan thuong-Hinh-15
 • Khi tai cua Nga bien dan “thong minh” cua My thanh dan thuong-Hinh-16
 • Khi tai cua Nga bien dan “thong minh” cua My thanh dan thuong-Hinh-17
Tiến Minh (theo Forbes)