Cuộc đua UAV tại Ukraine: Nga đi sau nhưng vượt trước

Google News

Trong cuộc chiến máy bay không người lái (UAV) tại chiến trường Ukraine, mặc dù Nga xuất phát sau, nhưng đến thời điểm hiện tại, Nga đã vượt xa Ukraine trên tất cả các mặt.

 • Cuoc dua UAV tai Ukraine: Nga di sau nhung vuot truoc
 • Cuoc dua UAV tai Ukraine: Nga di sau nhung vuot truoc-Hinh-2
 • Cuoc dua UAV tai Ukraine: Nga di sau nhung vuot truoc-Hinh-3
 • Cuoc dua UAV tai Ukraine: Nga di sau nhung vuot truoc-Hinh-4
 • Cuoc dua UAV tai Ukraine: Nga di sau nhung vuot truoc-Hinh-5
 • Cuoc dua UAV tai Ukraine: Nga di sau nhung vuot truoc-Hinh-6
 • Cuoc dua UAV tai Ukraine: Nga di sau nhung vuot truoc-Hinh-7
 • Cuoc dua UAV tai Ukraine: Nga di sau nhung vuot truoc-Hinh-8
 • Cuoc dua UAV tai Ukraine: Nga di sau nhung vuot truoc-Hinh-9
 • Cuoc dua UAV tai Ukraine: Nga di sau nhung vuot truoc-Hinh-10
 • Cuoc dua UAV tai Ukraine: Nga di sau nhung vuot truoc-Hinh-11
 • Cuoc dua UAV tai Ukraine: Nga di sau nhung vuot truoc-Hinh-12
 • Cuoc dua UAV tai Ukraine: Nga di sau nhung vuot truoc-Hinh-13
 • Cuoc dua UAV tai Ukraine: Nga di sau nhung vuot truoc-Hinh-14
 • Cuoc dua UAV tai Ukraine: Nga di sau nhung vuot truoc-Hinh-15
 • Cuoc dua UAV tai Ukraine: Nga di sau nhung vuot truoc-Hinh-16
 • Cuoc dua UAV tai Ukraine: Nga di sau nhung vuot truoc-Hinh-17
 • Cuoc dua UAV tai Ukraine: Nga di sau nhung vuot truoc-Hinh-18
Tiến Minh (theo Defence News, NYT)