Tại sao trực thăng vũ trang Nga không bắn hạ được UAV của Ukraine?

Google News

Mặc dù chiếc trực thăng vũ trang Mi-28 Havoc của Nga nổ súng đánh chặn dữ dội, nhưng không thể bắn hạ được máy bay không người lái (UAV) của Ukraine. Vậy lý do vì sao?

 • Tai sao truc thang vu trang Nga khong ban ha duoc UAV cua Ukraine?
 • Tai sao truc thang vu trang Nga khong ban ha duoc UAV cua Ukraine?-Hinh-2
 • Tai sao truc thang vu trang Nga khong ban ha duoc UAV cua Ukraine?-Hinh-3
 • Tai sao truc thang vu trang Nga khong ban ha duoc UAV cua Ukraine?-Hinh-4
 • Tai sao truc thang vu trang Nga khong ban ha duoc UAV cua Ukraine?-Hinh-5
 • Tai sao truc thang vu trang Nga khong ban ha duoc UAV cua Ukraine?-Hinh-6
 • Tai sao truc thang vu trang Nga khong ban ha duoc UAV cua Ukraine?-Hinh-7
 • Tai sao truc thang vu trang Nga khong ban ha duoc UAV cua Ukraine?-Hinh-8
 • Tai sao truc thang vu trang Nga khong ban ha duoc UAV cua Ukraine?-Hinh-9
 • Tai sao truc thang vu trang Nga khong ban ha duoc UAV cua Ukraine?-Hinh-10
 • Tai sao truc thang vu trang Nga khong ban ha duoc UAV cua Ukraine?-Hinh-11
 • Tai sao truc thang vu trang Nga khong ban ha duoc UAV cua Ukraine?-Hinh-12
 • Tai sao truc thang vu trang Nga khong ban ha duoc UAV cua Ukraine?-Hinh-13
 • Tai sao truc thang vu trang Nga khong ban ha duoc UAV cua Ukraine?-Hinh-14
 • Tai sao truc thang vu trang Nga khong ban ha duoc UAV cua Ukraine?-Hinh-15
 • Tai sao truc thang vu trang Nga khong ban ha duoc UAV cua Ukraine?-Hinh-16
Tiến Minh