Trực thăng MI-28N Nga: Cơ động cao nhưng vũ khí tụt hậu?

Google News

Phi công trực thăng Mỹ nhận xét về trực thăng vũ trang “Thợ săn đêm” MI-28N của Nga có tính năng cơ động rất cao, nhưng vũ khí lại tụt hậu so với của trực thăng vũ trang của phương Tây.

 • Truc thang MI-28N Nga: Co dong cao nhung vu khi tut hau?
 • Truc thang MI-28N Nga: Co dong cao nhung vu khi tut hau?-Hinh-2
 • Truc thang MI-28N Nga: Co dong cao nhung vu khi tut hau?-Hinh-3
 • Truc thang MI-28N Nga: Co dong cao nhung vu khi tut hau?-Hinh-4
 • Truc thang MI-28N Nga: Co dong cao nhung vu khi tut hau?-Hinh-5
 • Truc thang MI-28N Nga: Co dong cao nhung vu khi tut hau?-Hinh-6
 • Truc thang MI-28N Nga: Co dong cao nhung vu khi tut hau?-Hinh-7
 • Truc thang MI-28N Nga: Co dong cao nhung vu khi tut hau?-Hinh-8
 • Truc thang MI-28N Nga: Co dong cao nhung vu khi tut hau?-Hinh-9
 • Truc thang MI-28N Nga: Co dong cao nhung vu khi tut hau?-Hinh-10
 • Truc thang MI-28N Nga: Co dong cao nhung vu khi tut hau?-Hinh-11
 • Truc thang MI-28N Nga: Co dong cao nhung vu khi tut hau?-Hinh-12
 • Truc thang MI-28N Nga: Co dong cao nhung vu khi tut hau?-Hinh-13
 • Truc thang MI-28N Nga: Co dong cao nhung vu khi tut hau?-Hinh-14
 • Truc thang MI-28N Nga: Co dong cao nhung vu khi tut hau?-Hinh-15
 • Truc thang MI-28N Nga: Co dong cao nhung vu khi tut hau?-Hinh-16
 • Truc thang MI-28N Nga: Co dong cao nhung vu khi tut hau?-Hinh-17
Tiến Minh (theo Bulgarian Military)