Trực thăng Mi-28N Nga có thể hủy diệt cả đoàn xe tăng

Google News

Trực thăng tấn công "Thợ săn đêm" Mi-28N sở hữu hệ thống vũ khí cực mạnh với nòng cốt là 16 tên lửa chống tăng 9M120 Ataka.

 • Truc thang Mi-28N Nga co the huy diet ca doan xe tang
 • Truc thang Mi-28N Nga co the huy diet ca doan xe tang-Hinh-2
 • Truc thang Mi-28N Nga co the huy diet ca doan xe tang-Hinh-3
 • Truc thang Mi-28N Nga co the huy diet ca doan xe tang-Hinh-4
 • Truc thang Mi-28N Nga co the huy diet ca doan xe tang-Hinh-5
 • Truc thang Mi-28N Nga co the huy diet ca doan xe tang-Hinh-6
 • Truc thang Mi-28N Nga co the huy diet ca doan xe tang-Hinh-7
 • Truc thang Mi-28N Nga co the huy diet ca doan xe tang-Hinh-8
 • Truc thang Mi-28N Nga co the huy diet ca doan xe tang-Hinh-9
 • Truc thang Mi-28N Nga co the huy diet ca doan xe tang-Hinh-10
 • Truc thang Mi-28N Nga co the huy diet ca doan xe tang-Hinh-11
 • Truc thang Mi-28N Nga co the huy diet ca doan xe tang-Hinh-12
 • Truc thang Mi-28N Nga co the huy diet ca doan xe tang-Hinh-13
 • Truc thang Mi-28N Nga co the huy diet ca doan xe tang-Hinh-14
 • Truc thang Mi-28N Nga co the huy diet ca doan xe tang-Hinh-15
 • Truc thang Mi-28N Nga co the huy diet ca doan xe tang-Hinh-16
 • Truc thang Mi-28N Nga co the huy diet ca doan xe tang-Hinh-17
 • Truc thang Mi-28N Nga co the huy diet ca doan xe tang-Hinh-18
 • Truc thang Mi-28N Nga co the huy diet ca doan xe tang-Hinh-19
 • Truc thang Mi-28N Nga co the huy diet ca doan xe tang-Hinh-20
Theo Việt Hùng/ANTĐ