Quân đội Ukraine Bakhmut bước vào tình thế không thể rút lui

Google News

Quân đội Ukraine Bakhmut đã rơi vào tình thế hiểm nghèo, khả năng rút lui rất khó khăn khi Quân đội Nga đã hình thành vòng vây ở 5 hướng.

 • Quan doi Ukraine Bakhmut buoc vao tinh the khong the rut lui
 • Quan doi Ukraine Bakhmut buoc vao tinh the khong the rut lui-Hinh-2
 • Quan doi Ukraine Bakhmut buoc vao tinh the khong the rut lui-Hinh-3
 • Quan doi Ukraine Bakhmut buoc vao tinh the khong the rut lui-Hinh-4
 • Quan doi Ukraine Bakhmut buoc vao tinh the khong the rut lui-Hinh-5
 • Quan doi Ukraine Bakhmut buoc vao tinh the khong the rut lui-Hinh-6
 • Quan doi Ukraine Bakhmut buoc vao tinh the khong the rut lui-Hinh-7
 • Quan doi Ukraine Bakhmut buoc vao tinh the khong the rut lui-Hinh-8
 • Quan doi Ukraine Bakhmut buoc vao tinh the khong the rut lui-Hinh-9
 • Quan doi Ukraine Bakhmut buoc vao tinh the khong the rut lui-Hinh-10
 • Quan doi Ukraine Bakhmut buoc vao tinh the khong the rut lui-Hinh-11
 • Quan doi Ukraine Bakhmut buoc vao tinh the khong the rut lui-Hinh-12
 • Quan doi Ukraine Bakhmut buoc vao tinh the khong the rut lui-Hinh-13
 • Quan doi Ukraine Bakhmut buoc vao tinh the khong the rut lui-Hinh-14
 • Quan doi Ukraine Bakhmut buoc vao tinh the khong the rut lui-Hinh-15
 • Quan doi Ukraine Bakhmut buoc vao tinh the khong the rut lui-Hinh-16
 • Quan doi Ukraine Bakhmut buoc vao tinh the khong the rut lui-Hinh-17
Tiến Minh