Quân Nga sử dụng bom chùm, đào đường hầm tấn công công Avdeevka

Google News

Bộ quốc phòng Ukraine cho biết, quân Nga đã đào một đường hầm tiếp cận vị trí của quân Ukraine gần Avdiivka và cho nổ quả bom nặng 500 kg; trong khi đó, Không quân Nga tiếp tục sử dụng bom chùm ở chiến trường này.

 • Quan Nga su dung bom chum, dao duong ham tan cong cong Avdeevka
 • Quan Nga su dung bom chum, dao duong ham tan cong cong Avdeevka-Hinh-2
 • Quan Nga su dung bom chum, dao duong ham tan cong cong Avdeevka-Hinh-3
 • Quan Nga su dung bom chum, dao duong ham tan cong cong Avdeevka-Hinh-4
 • Quan Nga su dung bom chum, dao duong ham tan cong cong Avdeevka-Hinh-5
 • Quan Nga su dung bom chum, dao duong ham tan cong cong Avdeevka-Hinh-6
 • Quan Nga su dung bom chum, dao duong ham tan cong cong Avdeevka-Hinh-7
 • Quan Nga su dung bom chum, dao duong ham tan cong cong Avdeevka-Hinh-8
 • Quan Nga su dung bom chum, dao duong ham tan cong cong Avdeevka-Hinh-9
 • Quan Nga su dung bom chum, dao duong ham tan cong cong Avdeevka-Hinh-10
 • Quan Nga su dung bom chum, dao duong ham tan cong cong Avdeevka-Hinh-11
 • Quan Nga su dung bom chum, dao duong ham tan cong cong Avdeevka-Hinh-12
 • Quan Nga su dung bom chum, dao duong ham tan cong cong Avdeevka-Hinh-13
 • Quan Nga su dung bom chum, dao duong ham tan cong cong Avdeevka-Hinh-14
 • Quan Nga su dung bom chum, dao duong ham tan cong cong Avdeevka-Hinh-15
 • Quan Nga su dung bom chum, dao duong ham tan cong cong Avdeevka-Hinh-16
 • Quan Nga su dung bom chum, dao duong ham tan cong cong Avdeevka-Hinh-17
 • Quan Nga su dung bom chum, dao duong ham tan cong cong Avdeevka-Hinh-18
 • Quan Nga su dung bom chum, dao duong ham tan cong cong Avdeevka-Hinh-19
 • Quan Nga su dung bom chum, dao duong ham tan cong cong Avdeevka-Hinh-20
Tiến Minh (theo Reporter)