Nga thu giữ xe Bradley đầu tiên, tiếp tục mở rộng kiểm soát Avdeevka

Google News

Tổng hợp toàn diện chiến trường Ukraine ngày 3/12, Quân đội Nga tiếp tục mở rộng khu vực Avdeevka và thu giữ xe chiến đấu bộ binh Bradley đầu tiên; các mặt trận khác không có nhiều thay đổi.

 • Nga thu giu xe Bradley dau tien, tiep tuc mo rong kiem soat Avdeevka
 • Nga thu giu xe Bradley dau tien, tiep tuc mo rong kiem soat Avdeevka-Hinh-2
 • Nga thu giu xe Bradley dau tien, tiep tuc mo rong kiem soat Avdeevka-Hinh-3
 • Nga thu giu xe Bradley dau tien, tiep tuc mo rong kiem soat Avdeevka-Hinh-4
 • Nga thu giu xe Bradley dau tien, tiep tuc mo rong kiem soat Avdeevka-Hinh-5
 • Nga thu giu xe Bradley dau tien, tiep tuc mo rong kiem soat Avdeevka-Hinh-6
 • Nga thu giu xe Bradley dau tien, tiep tuc mo rong kiem soat Avdeevka-Hinh-7
 • Nga thu giu xe Bradley dau tien, tiep tuc mo rong kiem soat Avdeevka-Hinh-8
 • Nga thu giu xe Bradley dau tien, tiep tuc mo rong kiem soat Avdeevka-Hinh-9
 • Nga thu giu xe Bradley dau tien, tiep tuc mo rong kiem soat Avdeevka-Hinh-10
 • Nga thu giu xe Bradley dau tien, tiep tuc mo rong kiem soat Avdeevka-Hinh-11
 • Nga thu giu xe Bradley dau tien, tiep tuc mo rong kiem soat Avdeevka-Hinh-12
 • Nga thu giu xe Bradley dau tien, tiep tuc mo rong kiem soat Avdeevka-Hinh-13
 • Nga thu giu xe Bradley dau tien, tiep tuc mo rong kiem soat Avdeevka-Hinh-14
 • Nga thu giu xe Bradley dau tien, tiep tuc mo rong kiem soat Avdeevka-Hinh-15
 • Nga thu giu xe Bradley dau tien, tiep tuc mo rong kiem soat Avdeevka-Hinh-16
Tiến Minh (theo Topwar)