Nga thử nghiệm UAV bay siêu cao, mang được cả tấn bom

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Ngay sau màn thử nghiệm máy bay không người lái Hunter-B, Không quân Nga lại tiếp tục thử nghiệm máy bay không người lái Altius-U với khả năng mang theo được tới một tấn bom.

  • Nga thu nghiem UAV bay sieu cao, mang duoc ca tan bom
  • Nga thu nghiem UAV bay sieu cao, mang duoc ca tan bom-Hinh-2
  • Nga thu nghiem UAV bay sieu cao, mang duoc ca tan bom-Hinh-3
  • Nga thu nghiem UAV bay sieu cao, mang duoc ca tan bom-Hinh-4
  • Nga thu nghiem UAV bay sieu cao, mang duoc ca tan bom-Hinh-5
  • Nga thu nghiem UAV bay sieu cao, mang duoc ca tan bom-Hinh-6
  • Nga thu nghiem UAV bay sieu cao, mang duoc ca tan bom-Hinh-7
  • Nga thu nghiem UAV bay sieu cao, mang duoc ca tan bom-Hinh-8
  • Nga thu nghiem UAV bay sieu cao, mang duoc ca tan bom-Hinh-9