Nga tiến mạnh về hướng tây Avdiivka, quyết nhổ “cái gai” Ivanivske

Google News

Quân đội Nga vẫn tiếp tục tiến mạnh về phía tây Avdiivka; trong khi đó ở mặt trận Bakhmut, các trận đánh ác liệt giành làng Ivanivske vẫn đang diễn ra, tuy nhiên quân Nga đã tiến vào trung tâm của làng.

 • Nga tien manh ve huong tay Avdiivka, quyet nho “cai gai” Ivanivske
 • Nga tien manh ve huong tay Avdiivka, quyet nho “cai gai” Ivanivske-Hinh-2
 • Nga tien manh ve huong tay Avdiivka, quyet nho “cai gai” Ivanivske-Hinh-3
 • Nga tien manh ve huong tay Avdiivka, quyet nho “cai gai” Ivanivske-Hinh-4
 • Nga tien manh ve huong tay Avdiivka, quyet nho “cai gai” Ivanivske-Hinh-5
 • Nga tien manh ve huong tay Avdiivka, quyet nho “cai gai” Ivanivske-Hinh-6
 • Nga tien manh ve huong tay Avdiivka, quyet nho “cai gai” Ivanivske-Hinh-7
 • Nga tien manh ve huong tay Avdiivka, quyet nho “cai gai” Ivanivske-Hinh-8
 • Nga tien manh ve huong tay Avdiivka, quyet nho “cai gai” Ivanivske-Hinh-9
 • Nga tien manh ve huong tay Avdiivka, quyet nho “cai gai” Ivanivske-Hinh-10
 • Nga tien manh ve huong tay Avdiivka, quyet nho “cai gai” Ivanivske-Hinh-11
 • Nga tien manh ve huong tay Avdiivka, quyet nho “cai gai” Ivanivske-Hinh-12
 • Nga tien manh ve huong tay Avdiivka, quyet nho “cai gai” Ivanivske-Hinh-13
 • Nga tien manh ve huong tay Avdiivka, quyet nho “cai gai” Ivanivske-Hinh-14
 • Nga tien manh ve huong tay Avdiivka, quyet nho “cai gai” Ivanivske-Hinh-15
 • Nga tien manh ve huong tay Avdiivka, quyet nho “cai gai” Ivanivske-Hinh-16
 • Nga tien manh ve huong tay Avdiivka, quyet nho “cai gai” Ivanivske-Hinh-17
 • Nga tien manh ve huong tay Avdiivka, quyet nho “cai gai” Ivanivske-Hinh-18
Tiến Minh (Theo Topwar, South Front)