Nga tràn ngập Khromovo - cứ điểm cuối cùng của Ukraine ở ngoại ô Bakhmut

Google News

Quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát làng Khromovo, cứ điểm cuối cùng của Ukraine ở ngoại ô thành phố Bakhmut, nơi mà 6 tháng trước, lực lượng lính đánh thuê Wagner đã không thể làm được.

 • Nga tran ngap Khromovo - cu diem cuoi cung cua Ukraine o ngoai o Bakhmut
 • Nga tran ngap Khromovo - cu diem cuoi cung cua Ukraine o ngoai o Bakhmut-Hinh-2
 • Nga tran ngap Khromovo - cu diem cuoi cung cua Ukraine o ngoai o Bakhmut-Hinh-3
 • Nga tran ngap Khromovo - cu diem cuoi cung cua Ukraine o ngoai o Bakhmut-Hinh-4
 • Nga tran ngap Khromovo - cu diem cuoi cung cua Ukraine o ngoai o Bakhmut-Hinh-5
 • Nga tran ngap Khromovo - cu diem cuoi cung cua Ukraine o ngoai o Bakhmut-Hinh-6
 • Nga tran ngap Khromovo - cu diem cuoi cung cua Ukraine o ngoai o Bakhmut-Hinh-7
 • Nga tran ngap Khromovo - cu diem cuoi cung cua Ukraine o ngoai o Bakhmut-Hinh-8
 • Nga tran ngap Khromovo - cu diem cuoi cung cua Ukraine o ngoai o Bakhmut-Hinh-9
 • Nga tran ngap Khromovo - cu diem cuoi cung cua Ukraine o ngoai o Bakhmut-Hinh-10
 • Nga tran ngap Khromovo - cu diem cuoi cung cua Ukraine o ngoai o Bakhmut-Hinh-11
 • Nga tran ngap Khromovo - cu diem cuoi cung cua Ukraine o ngoai o Bakhmut-Hinh-12
 • Nga tran ngap Khromovo - cu diem cuoi cung cua Ukraine o ngoai o Bakhmut-Hinh-13
 • Nga tran ngap Khromovo - cu diem cuoi cung cua Ukraine o ngoai o Bakhmut-Hinh-14
 • Nga tran ngap Khromovo - cu diem cuoi cung cua Ukraine o ngoai o Bakhmut-Hinh-15
 • Nga tran ngap Khromovo - cu diem cuoi cung cua Ukraine o ngoai o Bakhmut-Hinh-16
 • Nga tran ngap Khromovo - cu diem cuoi cung cua Ukraine o ngoai o Bakhmut-Hinh-17
 • Nga tran ngap Khromovo - cu diem cuoi cung cua Ukraine o ngoai o Bakhmut-Hinh-18
 • Nga tran ngap Khromovo - cu diem cuoi cung cua Ukraine o ngoai o Bakhmut-Hinh-19
 • Nga tran ngap Khromovo - cu diem cuoi cung cua Ukraine o ngoai o Bakhmut-Hinh-20
Tiến Minh (theo Topcor, Southfront)