Nga trang bị toàn bộ xe tăng T-80BVM cho vùng Bắc Cực và Viễn Đông

Google News

(Kiến Thức) - Từ năm 2018, Nga đã tiến hành hiện đại hóa số xe tăng T-80B hiện có trong biên chế và đang niêm cất lên phiên bản T-80BVM; số T-80BVM này sẽ trang bị cho các đơn vị đóng quân ở vùng Bắc Cực và Viễn Đông, nơi có khí hậu cực kỳ khắc nghiệt.

 • Nga trang bi toan bo xe tang T-80BVM cho vung Bac Cuc va Vien Dong
 • Nga trang bi toan bo xe tang T-80BVM cho vung Bac Cuc va Vien Dong-Hinh-2
 • Nga trang bi toan bo xe tang T-80BVM cho vung Bac Cuc va Vien Dong-Hinh-3
 • Nga trang bi toan bo xe tang T-80BVM cho vung Bac Cuc va Vien Dong-Hinh-4
 • Nga trang bi toan bo xe tang T-80BVM cho vung Bac Cuc va Vien Dong-Hinh-5
 • Nga trang bi toan bo xe tang T-80BVM cho vung Bac Cuc va Vien Dong-Hinh-6
 • Nga trang bi toan bo xe tang T-80BVM cho vung Bac Cuc va Vien Dong-Hinh-7
 • Nga trang bi toan bo xe tang T-80BVM cho vung Bac Cuc va Vien Dong-Hinh-8
 • Nga trang bi toan bo xe tang T-80BVM cho vung Bac Cuc va Vien Dong-Hinh-9
 • Nga trang bi toan bo xe tang T-80BVM cho vung Bac Cuc va Vien Dong-Hinh-10
 • Nga trang bi toan bo xe tang T-80BVM cho vung Bac Cuc va Vien Dong-Hinh-11
 • Nga trang bi toan bo xe tang T-80BVM cho vung Bac Cuc va Vien Dong-Hinh-12
 • Nga trang bi toan bo xe tang T-80BVM cho vung Bac Cuc va Vien Dong-Hinh-13
 • Nga trang bi toan bo xe tang T-80BVM cho vung Bac Cuc va Vien Dong-Hinh-14
 • Nga trang bi toan bo xe tang T-80BVM cho vung Bac Cuc va Vien Dong-Hinh-15
Tiến Minh