Nga: Video quảng cáo máy bay mới với quân phục phi công Việt Nam

Google News

Trong đoạn video quảng cáo máy bay mới đầy bí ẩn của Nga, có sự xuất hiện của quân phục bay nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả đồ bay của phi công quân sự Việt Nam.

 • Nga: Video quang cao may bay moi voi quan phuc phi cong Viet Nam
 • Nga: Video quang cao may bay moi voi quan phuc phi cong Viet Nam-Hinh-2
 • Nga: Video quang cao may bay moi voi quan phuc phi cong Viet Nam-Hinh-3
 • Nga: Video quang cao may bay moi voi quan phuc phi cong Viet Nam-Hinh-4
 • Nga: Video quang cao may bay moi voi quan phuc phi cong Viet Nam-Hinh-5
 • Nga: Video quang cao may bay moi voi quan phuc phi cong Viet Nam-Hinh-6
 • Nga: Video quang cao may bay moi voi quan phuc phi cong Viet Nam-Hinh-7
 • Nga: Video quang cao may bay moi voi quan phuc phi cong Viet Nam-Hinh-8
 • Nga: Video quang cao may bay moi voi quan phuc phi cong Viet Nam-Hinh-9
 • Nga: Video quang cao may bay moi voi quan phuc phi cong Viet Nam-Hinh-10
 • Nga: Video quang cao may bay moi voi quan phuc phi cong Viet Nam-Hinh-11
 • Nga: Video quang cao may bay moi voi quan phuc phi cong Viet Nam-Hinh-12
Trần Trân