Ngấm đòn ở Idlib, phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ ngậm ngùi rút lui

Sau một tuần lễ ngoan cố trước hỏa lực của Nga và Syria, lực lượng phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib cuối cùng cũng phải rút lui.

 • Ngam don o Idlib, phien quan than Tho Nhi Ky ngam ngui rut lui
 • Ngam don o Idlib, phien quan than Tho Nhi Ky ngam ngui rut lui-Hinh-2
 • Ngam don o Idlib, phien quan than Tho Nhi Ky ngam ngui rut lui-Hinh-3
 • Ngam don o Idlib, phien quan than Tho Nhi Ky ngam ngui rut lui-Hinh-4
 • Ngam don o Idlib, phien quan than Tho Nhi Ky ngam ngui rut lui-Hinh-5
 • Ngam don o Idlib, phien quan than Tho Nhi Ky ngam ngui rut lui-Hinh-6
 • Ngam don o Idlib, phien quan than Tho Nhi Ky ngam ngui rut lui-Hinh-7
 • Ngam don o Idlib, phien quan than Tho Nhi Ky ngam ngui rut lui-Hinh-8
 • Ngam don o Idlib, phien quan than Tho Nhi Ky ngam ngui rut lui-Hinh-9
 • Ngam don o Idlib, phien quan than Tho Nhi Ky ngam ngui rut lui-Hinh-10
 • Ngam don o Idlib, phien quan than Tho Nhi Ky ngam ngui rut lui-Hinh-11
 • Ngam don o Idlib, phien quan than Tho Nhi Ky ngam ngui rut lui-Hinh-12
Trần Trân