Những bài học xương máu quân đội Nga tại chiến trường Syria [P3]

Những bài học vô giá mà Nga có được từ chiến trường Syria, sẽ giúp ích rất lớn cho việc bổ sung, sửa đổi các học thuyết của quân đội Nga hiện nay.

 • Nhung bai hoc xuong mau quan doi Nga tai chien truong Syria [P3]
 • Nhung bai hoc xuong mau quan doi Nga tai chien truong Syria [P3]-Hinh-2
 • Nhung bai hoc xuong mau quan doi Nga tai chien truong Syria [P3]-Hinh-3
 • Nhung bai hoc xuong mau quan doi Nga tai chien truong Syria [P3]-Hinh-4
 • Nhung bai hoc xuong mau quan doi Nga tai chien truong Syria [P3]-Hinh-5
 • Nhung bai hoc xuong mau quan doi Nga tai chien truong Syria [P3]-Hinh-6
 • Nhung bai hoc xuong mau quan doi Nga tai chien truong Syria [P3]-Hinh-7
 • Nhung bai hoc xuong mau quan doi Nga tai chien truong Syria [P3]-Hinh-8
 • Nhung bai hoc xuong mau quan doi Nga tai chien truong Syria [P3]-Hinh-9
 • Nhung bai hoc xuong mau quan doi Nga tai chien truong Syria [P3]-Hinh-10
 • Nhung bai hoc xuong mau quan doi Nga tai chien truong Syria [P3]-Hinh-11
 • Nhung bai hoc xuong mau quan doi Nga tai chien truong Syria [P3]-Hinh-12
 • Nhung bai hoc xuong mau quan doi Nga tai chien truong Syria [P3]-Hinh-13
 • Nhung bai hoc xuong mau quan doi Nga tai chien truong Syria [P3]-Hinh-14
 • Nhung bai hoc xuong mau quan doi Nga tai chien truong Syria [P3]-Hinh-15
 • Nhung bai hoc xuong mau quan doi Nga tai chien truong Syria [P3]-Hinh-16
Thái Hòa