Nóng: Nga - Mỹ cảnh báo phá hủy tàu chiến của nhau

Những căng thẳng giữa Nga và Mỹ liên quan đến vụ đụng độ tại Vịnh Peter Đại đế vẫn diễn biến theo chiều hướng hết sức khó lường.

 • Nong: Nga - My canh bao pha huy tau chien cua nhau
 • Nong: Nga - My canh bao pha huy tau chien cua nhau-Hinh-2
 • Nong: Nga - My canh bao pha huy tau chien cua nhau-Hinh-3
 • Nong: Nga - My canh bao pha huy tau chien cua nhau-Hinh-4
 • Nong: Nga - My canh bao pha huy tau chien cua nhau-Hinh-5
 • Nong: Nga - My canh bao pha huy tau chien cua nhau-Hinh-6
 • Nong: Nga - My canh bao pha huy tau chien cua nhau-Hinh-7
 • Nong: Nga - My canh bao pha huy tau chien cua nhau-Hinh-8
 • Nong: Nga - My canh bao pha huy tau chien cua nhau-Hinh-9
 • Nong: Nga - My canh bao pha huy tau chien cua nhau-Hinh-10
 • Nong: Nga - My canh bao pha huy tau chien cua nhau-Hinh-11
 • Nong: Nga - My canh bao pha huy tau chien cua nhau-Hinh-12
 • Nong: Nga - My canh bao pha huy tau chien cua nhau-Hinh-13
 • Nong: Nga - My canh bao pha huy tau chien cua nhau-Hinh-14
 • Nong: Nga - My canh bao pha huy tau chien cua nhau-Hinh-15
Theo Bạch Dương/ANTĐ