Nóng: Xe tăng T-62 Afghanistan bất ngờ tấn công, Taliban thiệt hại nặng

Dường như sức chiến đấu của tàn quân Afghanistan đã được củng cố lại và lực lượng này đã sẵn sàng, giáng trả những đòn chí mạng vào Taliban.

 • Nong: Xe tang T-62 Afghanistan bat ngo tan cong, Taliban thiet hai nang
 • Nong: Xe tang T-62 Afghanistan bat ngo tan cong, Taliban thiet hai nang-Hinh-2
 • Nong: Xe tang T-62 Afghanistan bat ngo tan cong, Taliban thiet hai nang-Hinh-3
 • Nong: Xe tang T-62 Afghanistan bat ngo tan cong, Taliban thiet hai nang-Hinh-4
 • Nong: Xe tang T-62 Afghanistan bat ngo tan cong, Taliban thiet hai nang-Hinh-5
 • Nong: Xe tang T-62 Afghanistan bat ngo tan cong, Taliban thiet hai nang-Hinh-6
 • Nong: Xe tang T-62 Afghanistan bat ngo tan cong, Taliban thiet hai nang-Hinh-7
 • Nong: Xe tang T-62 Afghanistan bat ngo tan cong, Taliban thiet hai nang-Hinh-8
 • Nong: Xe tang T-62 Afghanistan bat ngo tan cong, Taliban thiet hai nang-Hinh-9
 • Nong: Xe tang T-62 Afghanistan bat ngo tan cong, Taliban thiet hai nang-Hinh-10
 • Nong: Xe tang T-62 Afghanistan bat ngo tan cong, Taliban thiet hai nang-Hinh-11
 • Nong: Xe tang T-62 Afghanistan bat ngo tan cong, Taliban thiet hai nang-Hinh-12
Trần Trân