Pakistan đã chi 3 tỷ USD để mua chiến đấu cơ lỗi thời?

Pakistan đã tốn tới 3 tỷ USD cho chiến đấu cơ JF-17 Fierce Dragon, câu hỏi đặt ra là liệu loại máy bay đắt đỏ này có... lỗi thời.

 • Pakistan da chi 3 ty USD de mua chien dau co loi thoi?
 • Pakistan da chi 3 ty USD de mua chien dau co loi thoi?-Hinh-2
 • Pakistan da chi 3 ty USD de mua chien dau co loi thoi?-Hinh-3
 • Pakistan da chi 3 ty USD de mua chien dau co loi thoi?-Hinh-4
 • Pakistan da chi 3 ty USD de mua chien dau co loi thoi?-Hinh-5
 • Pakistan da chi 3 ty USD de mua chien dau co loi thoi?-Hinh-6
 • Pakistan da chi 3 ty USD de mua chien dau co loi thoi?-Hinh-7
 • Pakistan da chi 3 ty USD de mua chien dau co loi thoi?-Hinh-8
 • Pakistan da chi 3 ty USD de mua chien dau co loi thoi?-Hinh-9
 • Pakistan da chi 3 ty USD de mua chien dau co loi thoi?-Hinh-10
 • Pakistan da chi 3 ty USD de mua chien dau co loi thoi?-Hinh-11
 • Pakistan da chi 3 ty USD de mua chien dau co loi thoi?-Hinh-12
 • Pakistan da chi 3 ty USD de mua chien dau co loi thoi?-Hinh-13
 • Pakistan da chi 3 ty USD de mua chien dau co loi thoi?-Hinh-14
 • Pakistan da chi 3 ty USD de mua chien dau co loi thoi?-Hinh-15
 • Pakistan da chi 3 ty USD de mua chien dau co loi thoi?-Hinh-16
Tiến Minh