Pháo binh Nga tại Ukraine: Sức mạnh "vô tiền khoáng hậu"

Pháo binh Nga vừa phô diễn "cơn bão lửa"; khi tấn công một căn cứ chỉ có vài chục binh lính của Ukraine với hàng trăm quả đạn.

 • Phao binh Nga tai Ukraine: Suc manh
 • Phao binh Nga tai Ukraine: Suc manh
 • Phao binh Nga tai Ukraine: Suc manh
 • Phao binh Nga tai Ukraine: Suc manh
 • Phao binh Nga tai Ukraine: Suc manh
 • Phao binh Nga tai Ukraine: Suc manh
 • Phao binh Nga tai Ukraine: Suc manh
 • Phao binh Nga tai Ukraine: Suc manh
 • Phao binh Nga tai Ukraine: Suc manh
 • Phao binh Nga tai Ukraine: Suc manh
 • Phao binh Nga tai Ukraine: Suc manh
 • Phao binh Nga tai Ukraine: Suc manh
 • Phao binh Nga tai Ukraine: Suc manh
 • Phao binh Nga tai Ukraine: Suc manh
 • Phao binh Nga tai Ukraine: Suc manh
 • Phao binh Nga tai Ukraine: Suc manh
 • Phao binh Nga tai Ukraine: Suc manh
Tiến Minh (tổng hợp)