Tình báo Ukraine: Pháo binh Nga ở Donbass bắn nhiều nhưng toàn trượt?

Google News

Tình báo Ukraine cho rằng, lực lượng pháo binh Nga bắn hàng trăm quả đạn mỗi giờ, với sai số trung bình 60 mét và chỉ có thể bù đắp chất lượng bằng số lượng; nhưng sự thật có đúng vậy?

 • Tinh bao Ukraine: Phao binh Nga o Donbass ban nhieu nhung toan truot?
 • Tinh bao Ukraine: Phao binh Nga o Donbass ban nhieu nhung toan truot?-Hinh-2
 • Tinh bao Ukraine: Phao binh Nga o Donbass ban nhieu nhung toan truot?-Hinh-3
 • Tinh bao Ukraine: Phao binh Nga o Donbass ban nhieu nhung toan truot?-Hinh-4
 • Tinh bao Ukraine: Phao binh Nga o Donbass ban nhieu nhung toan truot?-Hinh-5
 • Tinh bao Ukraine: Phao binh Nga o Donbass ban nhieu nhung toan truot?-Hinh-6
 • Tinh bao Ukraine: Phao binh Nga o Donbass ban nhieu nhung toan truot?-Hinh-7
 • Tinh bao Ukraine: Phao binh Nga o Donbass ban nhieu nhung toan truot?-Hinh-8
 • Tinh bao Ukraine: Phao binh Nga o Donbass ban nhieu nhung toan truot?-Hinh-9
 • Tinh bao Ukraine: Phao binh Nga o Donbass ban nhieu nhung toan truot?-Hinh-10
 • Tinh bao Ukraine: Phao binh Nga o Donbass ban nhieu nhung toan truot?-Hinh-11
 • Tinh bao Ukraine: Phao binh Nga o Donbass ban nhieu nhung toan truot?-Hinh-12
 • Tinh bao Ukraine: Phao binh Nga o Donbass ban nhieu nhung toan truot?-Hinh-13
 • Tinh bao Ukraine: Phao binh Nga o Donbass ban nhieu nhung toan truot?-Hinh-14
 • Tinh bao Ukraine: Phao binh Nga o Donbass ban nhieu nhung toan truot?-Hinh-15
 • Tinh bao Ukraine: Phao binh Nga o Donbass ban nhieu nhung toan truot?-Hinh-16
 • Tinh bao Ukraine: Phao binh Nga o Donbass ban nhieu nhung toan truot?-Hinh-17
Tiến Minh