Pháo đài Avdiivka sụp đổ quá nhanh khiến Mỹ cũng phải bất ngờ

Google News

Pháo đài Avdiivka thất thủ quá nhanh, khiến Mỹ cũng phải bất ngờ; Lữ đoàn xung kích Azov số 3 làm nhiệm vụ tăng viện cho Avdiivka nguy ngập, nhưng ngay khi tới nơi đã bị quân Nga đông gấp 7 lần bao vây.

 • Phao dai Avdiivka sup do qua nhanh khien My cung phai bat ngo
 • Phao dai Avdiivka sup do qua nhanh khien My cung phai bat ngo-Hinh-2
 • Phao dai Avdiivka sup do qua nhanh khien My cung phai bat ngo-Hinh-3
 • Phao dai Avdiivka sup do qua nhanh khien My cung phai bat ngo-Hinh-4
 • Phao dai Avdiivka sup do qua nhanh khien My cung phai bat ngo-Hinh-5
 • Phao dai Avdiivka sup do qua nhanh khien My cung phai bat ngo-Hinh-6
 • Phao dai Avdiivka sup do qua nhanh khien My cung phai bat ngo-Hinh-7
 • Phao dai Avdiivka sup do qua nhanh khien My cung phai bat ngo-Hinh-8
 • Phao dai Avdiivka sup do qua nhanh khien My cung phai bat ngo-Hinh-9
 • Phao dai Avdiivka sup do qua nhanh khien My cung phai bat ngo-Hinh-10
 • Phao dai Avdiivka sup do qua nhanh khien My cung phai bat ngo-Hinh-11
 • Phao dai Avdiivka sup do qua nhanh khien My cung phai bat ngo-Hinh-12
 • Phao dai Avdiivka sup do qua nhanh khien My cung phai bat ngo-Hinh-13
 • Phao dai Avdiivka sup do qua nhanh khien My cung phai bat ngo-Hinh-14
 • Phao dai Avdiivka sup do qua nhanh khien My cung phai bat ngo-Hinh-15
 • Phao dai Avdiivka sup do qua nhanh khien My cung phai bat ngo-Hinh-16
 • Phao dai Avdiivka sup do qua nhanh khien My cung phai bat ngo-Hinh-17
 • Phao dai Avdiivka sup do qua nhanh khien My cung phai bat ngo-Hinh-18
Tiến Minh (Theo New York Times)