Quân đội Nga đã dùng chiến thuật gì để chiếm được Avdiivka?

Google News

Những người lính Ukraine ở Avdiivka nói về chiến thuật mới của Nga, trong khi đó người phát ngôn Lực lượng phòng không Ukraine cho biết cách duy nhất để Ukraine chống lại lượn có điều khiển của Nga.

 • Quan doi Nga da dung chien thuat gi de chiem duoc Avdiivka?
 • Quan doi Nga da dung chien thuat gi de chiem duoc Avdiivka?-Hinh-2
 • Quan doi Nga da dung chien thuat gi de chiem duoc Avdiivka?-Hinh-3
 • Quan doi Nga da dung chien thuat gi de chiem duoc Avdiivka?-Hinh-4
 • Quan doi Nga da dung chien thuat gi de chiem duoc Avdiivka?-Hinh-5
 • Quan doi Nga da dung chien thuat gi de chiem duoc Avdiivka?-Hinh-6
 • Quan doi Nga da dung chien thuat gi de chiem duoc Avdiivka?-Hinh-7
 • Quan doi Nga da dung chien thuat gi de chiem duoc Avdiivka?-Hinh-8
 • Quan doi Nga da dung chien thuat gi de chiem duoc Avdiivka?-Hinh-9
 • Quan doi Nga da dung chien thuat gi de chiem duoc Avdiivka?-Hinh-10
 • Quan doi Nga da dung chien thuat gi de chiem duoc Avdiivka?-Hinh-11
 • Quan doi Nga da dung chien thuat gi de chiem duoc Avdiivka?-Hinh-12
 • Quan doi Nga da dung chien thuat gi de chiem duoc Avdiivka?-Hinh-13
 • Quan doi Nga da dung chien thuat gi de chiem duoc Avdiivka?-Hinh-14
 • Quan doi Nga da dung chien thuat gi de chiem duoc Avdiivka?-Hinh-15
 • Quan doi Nga da dung chien thuat gi de chiem duoc Avdiivka?-Hinh-16
 • Quan doi Nga da dung chien thuat gi de chiem duoc Avdiivka?-Hinh-17
 • Quan doi Nga da dung chien thuat gi de chiem duoc Avdiivka?-Hinh-18
 • Quan doi Nga da dung chien thuat gi de chiem duoc Avdiivka?-Hinh-19
 • Quan doi Nga da dung chien thuat gi de chiem duoc Avdiivka?-Hinh-20
 • Quan doi Nga da dung chien thuat gi de chiem duoc Avdiivka?-Hinh-21
Tiến Minh (Theo Topwar, Sina)