Ukraine chưa kịp ăn mừng, đã dính đòn “hồi mã thương” của Nga

Google News

Ukraine chưa kịp ăn mừng việc họ đánh chìm tàu đổ bộ Tsezar Kunikov (do Kiev tự công bố), thì dàn máy bay ném bom chiến lược Nga đã cất cánh và các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn lại bắt đầu.

 • Ukraine chua kip an mung, da dinh don “hoi ma thuong” cua Nga
 • Ukraine chua kip an mung, da dinh don “hoi ma thuong” cua Nga-Hinh-2
 • Ukraine chua kip an mung, da dinh don “hoi ma thuong” cua Nga-Hinh-3
 • Ukraine chua kip an mung, da dinh don “hoi ma thuong” cua Nga-Hinh-4
 • Ukraine chua kip an mung, da dinh don “hoi ma thuong” cua Nga-Hinh-5
 • Ukraine chua kip an mung, da dinh don “hoi ma thuong” cua Nga-Hinh-6
 • Ukraine chua kip an mung, da dinh don “hoi ma thuong” cua Nga-Hinh-7
 • Ukraine chua kip an mung, da dinh don “hoi ma thuong” cua Nga-Hinh-8
 • Ukraine chua kip an mung, da dinh don “hoi ma thuong” cua Nga-Hinh-9
 • Ukraine chua kip an mung, da dinh don “hoi ma thuong” cua Nga-Hinh-10
 • Ukraine chua kip an mung, da dinh don “hoi ma thuong” cua Nga-Hinh-11
 • Ukraine chua kip an mung, da dinh don “hoi ma thuong” cua Nga-Hinh-12
 • Ukraine chua kip an mung, da dinh don “hoi ma thuong” cua Nga-Hinh-13
 • Ukraine chua kip an mung, da dinh don “hoi ma thuong” cua Nga-Hinh-14
 • Ukraine chua kip an mung, da dinh don “hoi ma thuong” cua Nga-Hinh-15
 • Ukraine chua kip an mung, da dinh don “hoi ma thuong” cua Nga-Hinh-16
 • Ukraine chua kip an mung, da dinh don “hoi ma thuong” cua Nga-Hinh-17
 • Ukraine chua kip an mung, da dinh don “hoi ma thuong” cua Nga-Hinh-18
 • Ukraine chua kip an mung, da dinh don “hoi ma thuong” cua Nga-Hinh-19
 • Ukraine chua kip an mung, da dinh don “hoi ma thuong” cua Nga-Hinh-20
 • Ukraine chua kip an mung, da dinh don “hoi ma thuong” cua Nga-Hinh-21
 • Ukraine chua kip an mung, da dinh don “hoi ma thuong” cua Nga-Hinh-22
 • Ukraine chua kip an mung, da dinh don “hoi ma thuong” cua Nga-Hinh-23
Tiến Minh (Theo Sina)