Avdiivka thất thủ quá nhanh, số phận 5.000 quân Ukraine sẽ ra sao?

Google News

Theo Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW), do Avdiivka thất thủ quá nhanh, 5.000 quân không có thời gian rút khỏi Avdiivka khi vòng vây quân Nga khép chặt; vậy điều gì đang chờ đợi họ?

 • Avdiivka that thu qua nhanh, so phan 5.000 quan Ukraine se ra sao?
 • Avdiivka that thu qua nhanh, so phan 5.000 quan Ukraine se ra sao?-Hinh-2
 • Avdiivka that thu qua nhanh, so phan 5.000 quan Ukraine se ra sao?-Hinh-3
 • Avdiivka that thu qua nhanh, so phan 5.000 quan Ukraine se ra sao?-Hinh-4
 • Avdiivka that thu qua nhanh, so phan 5.000 quan Ukraine se ra sao?-Hinh-5
 • Avdiivka that thu qua nhanh, so phan 5.000 quan Ukraine se ra sao?-Hinh-6
 • Avdiivka that thu qua nhanh, so phan 5.000 quan Ukraine se ra sao?-Hinh-7
 • Avdiivka that thu qua nhanh, so phan 5.000 quan Ukraine se ra sao?-Hinh-8
 • Avdiivka that thu qua nhanh, so phan 5.000 quan Ukraine se ra sao?-Hinh-9
 • Avdiivka that thu qua nhanh, so phan 5.000 quan Ukraine se ra sao?-Hinh-10
 • Avdiivka that thu qua nhanh, so phan 5.000 quan Ukraine se ra sao?-Hinh-11
 • Avdiivka that thu qua nhanh, so phan 5.000 quan Ukraine se ra sao?-Hinh-12
 • Avdiivka that thu qua nhanh, so phan 5.000 quan Ukraine se ra sao?-Hinh-13
 • Avdiivka that thu qua nhanh, so phan 5.000 quan Ukraine se ra sao?-Hinh-14
 • Avdiivka that thu qua nhanh, so phan 5.000 quan Ukraine se ra sao?-Hinh-15
 • Avdiivka that thu qua nhanh, so phan 5.000 quan Ukraine se ra sao?-Hinh-16
 • Avdiivka that thu qua nhanh, so phan 5.000 quan Ukraine se ra sao?-Hinh-17
 • Avdiivka that thu qua nhanh, so phan 5.000 quan Ukraine se ra sao?-Hinh-18
 • Avdiivka that thu qua nhanh, so phan 5.000 quan Ukraine se ra sao?-Hinh-19
 • Avdiivka that thu qua nhanh, so phan 5.000 quan Ukraine se ra sao?-Hinh-20
Tiến Minh (Theo Svpressa)