Quân Nga kiểm soát lối vào Avdiivka và chiếm khu vực kiên cố Zenit

Google News

Tình hình chiến trường Avdiivka đang diễn ra rất nhanh, theo thông tin của cả Nga và Ukraine, hiện quân Nga đã kiểm soát tất cả lối ra vào thành phố và chiếm khu vực phòng không kiên cố Zenit.

 • Quan Nga kiem soat loi vao Avdiivka va chiem khu vuc kien co Zenit
 • Quan Nga kiem soat loi vao Avdiivka va chiem khu vuc kien co Zenit-Hinh-2
 • Quan Nga kiem soat loi vao Avdiivka va chiem khu vuc kien co Zenit-Hinh-3
 • Quan Nga kiem soat loi vao Avdiivka va chiem khu vuc kien co Zenit-Hinh-4
 • Quan Nga kiem soat loi vao Avdiivka va chiem khu vuc kien co Zenit-Hinh-5
 • Quan Nga kiem soat loi vao Avdiivka va chiem khu vuc kien co Zenit-Hinh-6
 • Quan Nga kiem soat loi vao Avdiivka va chiem khu vuc kien co Zenit-Hinh-7
 • Quan Nga kiem soat loi vao Avdiivka va chiem khu vuc kien co Zenit-Hinh-8
 • Quan Nga kiem soat loi vao Avdiivka va chiem khu vuc kien co Zenit-Hinh-9
 • Quan Nga kiem soat loi vao Avdiivka va chiem khu vuc kien co Zenit-Hinh-10
 • Quan Nga kiem soat loi vao Avdiivka va chiem khu vuc kien co Zenit-Hinh-11
 • Quan Nga kiem soat loi vao Avdiivka va chiem khu vuc kien co Zenit-Hinh-12
 • Quan Nga kiem soat loi vao Avdiivka va chiem khu vuc kien co Zenit-Hinh-13
 • Quan Nga kiem soat loi vao Avdiivka va chiem khu vuc kien co Zenit-Hinh-14
 • Quan Nga kiem soat loi vao Avdiivka va chiem khu vuc kien co Zenit-Hinh-15
 • Quan Nga kiem soat loi vao Avdiivka va chiem khu vuc kien co Zenit-Hinh-16
 • Quan Nga kiem soat loi vao Avdiivka va chiem khu vuc kien co Zenit-Hinh-17
 • Quan Nga kiem soat loi vao Avdiivka va chiem khu vuc kien co Zenit-Hinh-18
 • Quan Nga kiem soat loi vao Avdiivka va chiem khu vuc kien co Zenit-Hinh-19
 • Quan Nga kiem soat loi vao Avdiivka va chiem khu vuc kien co Zenit-Hinh-20
Tiến Minh (Theo Avia.pro)