Tướng Syrsky liệu có thể tổ chức phá vây cho Avdiivka?

Google News

Kênh TG của Ukraine đưa tin, tân Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Syrsky có thể thực hiện một cuộc tấn công cục bộ nhằm chọc thủng “nửa vạc Avdiivka” từ phía bắc.

 • Tuong Syrsky lieu co the to chuc pha vay cho Avdiivka?
 • Tuong Syrsky lieu co the to chuc pha vay cho Avdiivka?-Hinh-2
 • Tuong Syrsky lieu co the to chuc pha vay cho Avdiivka?-Hinh-3
 • Tuong Syrsky lieu co the to chuc pha vay cho Avdiivka?-Hinh-4
 • Tuong Syrsky lieu co the to chuc pha vay cho Avdiivka?-Hinh-5
 • Tuong Syrsky lieu co the to chuc pha vay cho Avdiivka?-Hinh-6
 • Tuong Syrsky lieu co the to chuc pha vay cho Avdiivka?-Hinh-7
 • Tuong Syrsky lieu co the to chuc pha vay cho Avdiivka?-Hinh-8
 • Tuong Syrsky lieu co the to chuc pha vay cho Avdiivka?-Hinh-9
 • Tuong Syrsky lieu co the to chuc pha vay cho Avdiivka?-Hinh-10
 • Tuong Syrsky lieu co the to chuc pha vay cho Avdiivka?-Hinh-11
 • Tuong Syrsky lieu co the to chuc pha vay cho Avdiivka?-Hinh-12
 • Tuong Syrsky lieu co the to chuc pha vay cho Avdiivka?-Hinh-13
 • Tuong Syrsky lieu co the to chuc pha vay cho Avdiivka?-Hinh-14
 • Tuong Syrsky lieu co the to chuc pha vay cho Avdiivka?-Hinh-15
 • Tuong Syrsky lieu co the to chuc pha vay cho Avdiivka?-Hinh-16
 • Tuong Syrsky lieu co the to chuc pha vay cho Avdiivka?-Hinh-17
 • Tuong Syrsky lieu co the to chuc pha vay cho Avdiivka?-Hinh-18
 • Tuong Syrsky lieu co the to chuc pha vay cho Avdiivka?-Hinh-19
Tiến Minh (Theo Topwar, Avia.pro)