Hướng tiến công tiếp theo của quân Nga sẽ là ở đâu sau Avdiivka?

Google News

Chuyên gia dự đoán hướng tiến công theo của Quân đội Nga, sau khi họ tràn ngập thành phố Avdiivka.

 • Huong tien cong tiep theo cua quan Nga se la o dau sau Avdiivka?
 • Huong tien cong tiep theo cua quan Nga se la o dau sau Avdiivka?-Hinh-2
 • Huong tien cong tiep theo cua quan Nga se la o dau sau Avdiivka?-Hinh-3
 • Huong tien cong tiep theo cua quan Nga se la o dau sau Avdiivka?-Hinh-4
 • Huong tien cong tiep theo cua quan Nga se la o dau sau Avdiivka?-Hinh-5
 • Huong tien cong tiep theo cua quan Nga se la o dau sau Avdiivka?-Hinh-6
 • Huong tien cong tiep theo cua quan Nga se la o dau sau Avdiivka?-Hinh-7
 • Huong tien cong tiep theo cua quan Nga se la o dau sau Avdiivka?-Hinh-8
 • Huong tien cong tiep theo cua quan Nga se la o dau sau Avdiivka?-Hinh-9
 • Huong tien cong tiep theo cua quan Nga se la o dau sau Avdiivka?-Hinh-10
 • Huong tien cong tiep theo cua quan Nga se la o dau sau Avdiivka?-Hinh-11
 • Huong tien cong tiep theo cua quan Nga se la o dau sau Avdiivka?-Hinh-12
 • Huong tien cong tiep theo cua quan Nga se la o dau sau Avdiivka?-Hinh-13
 • Huong tien cong tiep theo cua quan Nga se la o dau sau Avdiivka?-Hinh-14
 • Huong tien cong tiep theo cua quan Nga se la o dau sau Avdiivka?-Hinh-15
 • Huong tien cong tiep theo cua quan Nga se la o dau sau Avdiivka?-Hinh-16
 • Huong tien cong tiep theo cua quan Nga se la o dau sau Avdiivka?-Hinh-17
Tiến Minh (Theo Topwar, Avia.pro)