Pháo tự hành 152mm PAT-S 40 năm tuổi được Nga “hồi sinh“

Google News

Ngành công nghiệp quốc phòng của Nga bắt đầu sản xuất pháo tự hành 152mm PAT-S, được phát triển từ 40 trước dưới thời Liên Xô, để trang bị cho các đơn vị bộ binh cơ giới của Nga hiện nay.

 • Phao tu hanh 152mm PAT-S 40 nam tuoi duoc Nga “hoi sinh“
 • Phao tu hanh 152mm PAT-S 40 nam tuoi duoc Nga “hoi sinh“-Hinh-2
 • Phao tu hanh 152mm PAT-S 40 nam tuoi duoc Nga “hoi sinh“-Hinh-3
 • Phao tu hanh 152mm PAT-S 40 nam tuoi duoc Nga “hoi sinh“-Hinh-4
 • Phao tu hanh 152mm PAT-S 40 nam tuoi duoc Nga “hoi sinh“-Hinh-5
 • Phao tu hanh 152mm PAT-S 40 nam tuoi duoc Nga “hoi sinh“-Hinh-6
 • Phao tu hanh 152mm PAT-S 40 nam tuoi duoc Nga “hoi sinh“-Hinh-7
 • Phao tu hanh 152mm PAT-S 40 nam tuoi duoc Nga “hoi sinh“-Hinh-8
 • Phao tu hanh 152mm PAT-S 40 nam tuoi duoc Nga “hoi sinh“-Hinh-9
 • Phao tu hanh 152mm PAT-S 40 nam tuoi duoc Nga “hoi sinh“-Hinh-10
 • Phao tu hanh 152mm PAT-S 40 nam tuoi duoc Nga “hoi sinh“-Hinh-11
 • Phao tu hanh 152mm PAT-S 40 nam tuoi duoc Nga “hoi sinh“-Hinh-12
 • Phao tu hanh 152mm PAT-S 40 nam tuoi duoc Nga “hoi sinh“-Hinh-13
 • Phao tu hanh 152mm PAT-S 40 nam tuoi duoc Nga “hoi sinh“-Hinh-14
 • Phao tu hanh 152mm PAT-S 40 nam tuoi duoc Nga “hoi sinh“-Hinh-15
 • Phao tu hanh 152mm PAT-S 40 nam tuoi duoc Nga “hoi sinh“-Hinh-16
 • Phao tu hanh 152mm PAT-S 40 nam tuoi duoc Nga “hoi sinh“-Hinh-17
 • Phao tu hanh 152mm PAT-S 40 nam tuoi duoc Nga “hoi sinh“-Hinh-18
 • Phao tu hanh 152mm PAT-S 40 nam tuoi duoc Nga “hoi sinh“-Hinh-19
 • Phao tu hanh 152mm PAT-S 40 nam tuoi duoc Nga “hoi sinh“-Hinh-20
Tiến Minh (Theo RIA Novosti)